Szkoła Podstawowa w Moszczenicy

 

Nawigacja

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Moszczenicy

WWW.SP1.MOSZCZENICA.EU

Nasza placówka jest szkołą publiczną. Uczęszcza do niej blisko 500 uczniów z Moszczenicy oraz z pobliskich miejscowości. Zadaniem szkoły jest wychowanie człowieka kulturalnego, szlachetnego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych. Szkoła uczy i wychowuje uczniów oraz zapewnia im właściwą opiekę. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości i wolności. Zapewnia uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości. Dba o dobrą atmosferę w klasie i w szkole. Każdego dnia daje ona wszystkim uczniom poczucie bezpieczeństwa.

photo

Wtorek 30.09.2014

Ilość odwiedzin: 121067